חפש עסק:   

רדיו
���� ��� ���� "����� ������ 077", ������ ������ ������ ���� �� 077 ����.
������ ���� ����� ����� ���� �� ����� 077.

������ ���� ����� ���� ��� ����� ������ �"� ������� �� ������.
��� ��, ���� ������ ������ ����� ��� ��� �� �"� �������.

��� ������ ���� ����� �������� ������ �� ����� ������� ���� ������ �����.

���� ����� - ������� ������ ���� ����� ���� ��� �����. ���� ���� ��� ����!

�����:
���� ��� �� ���� ������ ���� ��� ���� �����.
����� ����� �� ���� ������� ����.

* ���� ��� �� ���, ���� ���� ���� ����� ��� ������ ������ ������ ��"� �/�� ��� �����.